Είναι γνωστή η θέση του δικτύου Pro-tasis για το θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει εκφρα...

Η θέση του δικτύου Pro-tasis για τη διαδικασία εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο δήμο Κοζάνης

Είναι γνωστή η θέση του δικτύου Pro-tasis για το θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει εκφραστεί προεκλογικά με αίτημα τη δέσμευση από πλευράς των νέων αυτοδιοικητικών αρχών να μη χαθεί ξανά αυτή η ευκαιρία.


Ο Συμπαραστάτης του Δημότη είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση. Να χτιστεί απο τη βάση μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη και όλο αυτό να προκύψει στο πλαίσιο συναινετικών διαδικασιών.


Οι μέχρι σήμερα αποτυχημένες προσπάθειες εκλογής Συμπαραστάτη στο δήμο Κοζάνης, δείχνουν ότι η συναίνεση χτίζεται με πολλή δουλειά και με συγκολλητική ουσία την εμπιστοσύνη. Αλλά κυρίως με ευρύτητα πνεύματος και διορατικότητα.


Τα θεμέλια ενός ισχυρού θεσμού μπαίνουν στο τώρα για να δώσουν καρπούς στο μέλλον. Ο Συμπαραστάστης εγγυάται ότι δεν χρειάζεται οι γνωριμίες και οι προσωπικές επαφές να υποκαταστήσουν τα ελλείμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακριβώς γιατί ο θεσμός θα είναι εκεί για να παρέχει αυτό που χρειάζεται. Φροντίζει ώστε τα όποια θέματα να λύνονται σε επίπεδο υπηρεσιών και όχι μικροπολιτικής. Θα εγγυηθεί τη λειτουργία του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο μέλλον, όταν οι προκλήσεις θα είναι πιθανόν περισσότερες.

Το επιχείρημα, λοιπόν, απο την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του κ. Μαλούτα ότι δεν είναι αναγκαίος ο θεσμός, γιατί ζούμε σε μικρή πόλη και οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, προσκρούει στη θεμελιώδη για μας παραδοχή ότι ένας θεσμός αποτελεί κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο διασφαλίζει τα δικαίωματα όλων των πολιτών τώρα και στο μέλλον.

Ευθύνη της δημοτικής αρχής, αλλά και συνολικά του δημοτικού συμβουλίου είναι να βρεθεί ο κοινός τόπος και το πρόσωπο που θα δώσει αξία στο θεσμό. Ασφαλώς και ο άνθρωπος που θα κληθεί να υπηρετήσει το θεσμό δεν θα αναλάβει τη θέση, ως τρόπο βιοπορισμού και θα πρέπει να μπορεί να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη, αλλά και να σηκώσει το βάρος του διαμεσολαβητικού ρόλου. Η προϋπόθεση του εγνωσμένου κύρους δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στο να δοκιμαστούν άνθρωποι που δεν βρέθηκαν μέχρι σήμερα στο στενό πυρήνα των τοπικών κέντρων λήψης αποφάσεων.

Η επόμενη φορά ας είναι μια παραγωγική διαδικασία που θα δείξει το δρόμο, προτάσσοντας την ουσία, έναντι ενός τακτικισμού πλήρως ανώφελου για τους δημότες.